بایگانی برچسب‌ها : ننه سرما

ننه سرما

ننه سرما توي راهه ……. داره پيداش مي شه باز
رو سرش چتر سياهه ……. داره پيداش مي شه باز
ننه سرما با خودش ، برف و بارون مياره ………… همه جا ابري ميشه برف و بارون ميباره
دونه دونه برف مياد، ميشينه رو خونه ها ………… کفترها پر مي زنن، مي رن توي لونه ها
YUTA