بایگانی دسته بندی ها: حرفه ای

حرفه ای ، ادیت شده ، مقام آورده ، کسب امتیاز و بازدید ، قابل قبول ، عکاسان

ننه سرما

ننه سرما توي راهه ……. داره پيداش مي شه باز
رو سرش چتر سياهه ……. داره پيداش مي شه باز
ننه سرما با خودش ، برف و بارون مياره ………… همه جا ابري ميشه برف و بارون ميباره
دونه دونه برف مياد، ميشينه رو خونه ها ………… کفترها پر مي زنن، مي رن توي لونه ها
YUTA