سایز چاپ

تعيين اندازه مناسب براي چاپ تصاوير ديجيتال

تعيين اندازه مناسب براي چاپ تصاوير ديجيتال مساله غامضي است. از كلمه غامض استفاده مي‌كنيم چون‌كه فاكتورها و عوامل مختلفي در آن تاثير دارند. سايز تصوير اوليه، نوع دوربين و لنز ، كاغذ چاپ، جوهر و پرينتر چاپ از جمله موارد موثر در اين زمينه هستند. اما يك فاكتور ديگر نيز داراي اهميت فراواني است و آن قدرت تفكيك چشم انسان است. اين فاكتور آخري خود را به دو صورت ممكن است نشان دهد:

۱- ممكن است يك عكس براي دو نفر مختلف كه داراي قدرتهاي متفاوتي از لحاظ تفكيك بينايي هستند، به گونه‌اي متفاوت تفسير شود: يكي آنرا مورد قبول و ديگري آنرا با كيفيت پايين بداند.

۲- هرچه تصوير در اندازه بزرگتري چاپ شود، نياز به كيفيت پايينتري دارد تا براي چشم انسان قابل قبول بنظر برسد. شايد يكي از دلايل اين مساله اين باشد كه معمولا چنين تصاويري از فاصله دورتري ديده مي‌شوند. دليل ديگر اين مساله اين است كه مغز انسان عادت دارد تصاوير بزرگ را با كيفيت پايينتري ببيند اما در مورد تصاوير كوچك انتظار كيفيت بالاتري دارد.

مساله مهم ديگر در زمينه چاپ، اين است كه بايد فرق بين DPI پرينتر و PPI عكس را بدانيم. آنچه كه كيفيت عكس را مشخص مي‌كند PPI (يا بعبارت بهتر، تعداد پيكسلهاي موثر در اينچ) است. PPI تعداد پيكسلها را در فايل تصويري مشخص مي‌كند و با استفاده از آن مي‌توان اندازه مناسب براي چاپ تصوير را يافت. اما DPI ؛ اين اصطلاح براي تعداد نقاطي كه پرينتر مي‌تواند در يك اينچ چاپ كند، بكار مي‌رود. به عبارت ديگر، پرينتر براي چاپ يك PPI روي كاغذ، نياز به استفاده از چند نقطه جوهر با رنگهاي مختلف دارد تا رنگ مناسب آن نقطه حاصل شود. پس معلوم مي‌شود كه اولا DPI بزرگتر از PPI است ثانيا در كيفيت نقاط چاپ شده تاثير دارد . اما بياد داشته باشيد كه در بسياري از موارد از اين دو اصطلاح به اشتباه، بجاي هم استفاده مي‌شود.

پس در هنگام چاپ عكس نبايد تنها به DPI پرينتر توجه كرد بلكه بايد اندازه فايل تصوير را (بر حسب پيكسلهاي طول و عرض آن) در نظر گرفت و سپس با توجه به PPI لازم براي اندازه هاي مختلف چاپ، اندازه مناسب براي چاپ را پيدا نمود.

چگونه PPI لازم براي اندازه هاي مختلف چاپ را بيابيم؟ براي عكسهاي كوچك كه معمولا از نزديك ديده مي‌شوند، حداقل ۱۵۰تا ۲۰۰ ، PPI لازم است. اما براي عكسهاي بزرگتر ميزان PPI لازم كاهش مي‌يابد. وقتي PPI لازم تعيين شد، براي تعيين اندازه چاپ مناسب، طول و عرض فايل تصوير را (بر حسب پيكسل) تقسيم بر PPI مي‌كنيم تا ابعاد چاپ بدست آيد( مثلا براي فايل ۱۲۰۰*۱۶۰۰پيكسل كه PPI آنرا براي چاپ برابر ۱۵۰تعيين كرده ايم، اندازه چاپ ۱۰٫۵ در ۸ اينچ بدست مي‌آيد.)

براي راحتي كار و نيز دقت بيشتر و استفاده از سايز هاي استاندارد، مي‌توانيد از اين فايل كاربرگ اكسل(worksheet ) استفاده كنيد.

پس از بازنمودن آن در اكسل، كافيست كه اندازه عكس خود را (اندازه دو ضلع آن) را بر حسب پيكسل، وارد كادر مخصوص نماييد. پس از اينكار، در قسمت پايين كاربرگ، كيفيت چاپ اين عكس را در اندازه‌هاي مختلف را مشاهده خواهيد كرد كه با عبارات بد، متوسط، خوب و عالي مشخص شده است. بهتر است براي چاپ ايده‌آل تنها از اندازه‌هايي كه كيفيتشان خوب يا عالي است، استفاده شود.

نكات مهم براي استفاده از كاربرگ

۱- اندازه نهايي عكس براي چاپ را بايد وارد اين كاربرگ كنيد نه اندازه اوليه عكس، چرا كه ممكن است عكس اوليه برش(CROP) خورده باشد و مثلا يك عكس ۴ مگاپيكسلي به عكس ۳ مگاپيكسلي تبديل شده باشد.

۲- بعلت ناثابت بودن فاكتور تفكيك چشم انسان، اندازه هايي كه در اين كاربرگ گفته شده است، با تخمين ۱۰-۱۵ درصد قابل تغيير است. يعني براي چشمهايي كه قدرت تفكيك كمتري دارند تا ۱۰-۱۵ درصد افزايش اندازه، بازهم كيفيت خوب است.

۳- در اين كاربرگ، مساله مهم كيفيت مورد نياز پايينتر در سايز هاي بزرگ نيز لحاظ شده است. بعبارت ديگر در چون در سايز هاي بزرگ كيفيت پايينتري براي چشم انسان لازم است، مي‌توان عكس را در مقاديري بيش از آنچه كه براي سايزهاي كوچك محاسبه مي‌شود، چاپ كرد. مثلا در سايز ۵۰*۷۵ سانتي متري، PPI ايده‌آل بايد مقداري بيشتر از ۱۲۰ باشد ولي در سايز ۱۰*۱۵ ، PPI ايده‌آل بايد بيش از ۲۰۰ باشد.

۴- نسبت بين دو ضلع عكس نيز مهم است. اگر عكس مورد نظرتان را به گونه اي برش بزنيد كه با نسبتهاي استاندارد عكس تفاوت زيادي داشته باشد، ممكن است عليرغم دارا بودن پيكسلهاي موثر بالا، ، كيفيت چاپ خوبي در اندازه هاي استاندارد نداشته باشد. اين موضوع نيز در اين كاربرگ لحاظ شده است.

۵- ايده اوليه اين كاربرگ متعلق به Craig fehol از دانشگاه Cincinnati است. ما براي راحتي كاربران فارسي زبان، آنرا به فارسي برگردانده ، از واحد هاي رايج (‌سانتي متر) استفاده كرده ايم و همچنين قسمتي را به آن افزوده ايم: فرض كنيد كه مي‌خواهيد عكسي را با اندازه ۳۰*۴۰ سانتيمتر چاپ كنيد. با در نظر گرفتن تمام عوامل (شامل PPI و قدرت تفكيك چشم و ..) به چه فايلي نياز داريد تا كيفيت چاپ عالي باشد؟ بعبارت بهتر، چگونه فايلي را بايد با دوربين يا اسكنر تهيه كنيد و دقت آن فايل بايد چقدر باشد؟ با استفاده از قسمت دوم فايل كاربرگ فوق، مي‌توانيد اين اطلاعات را بدست آوريد.( مثلا براي چاپ عكسي با ابعاد ۵۰*۴۰ سانتيمتر با كيفيت خوب، نياز به فايلي با دقت ۷ مگاپيكسل( ابعاد ۳۰۰۰*۲۳۰۰ پيكسل) و با كيفيت متوسط نياز به فايلي با دقت ۴٫۵ مگاپيكسل (ابعاد ۲۳۰۰*۱۸۰۰ پيكسل) داريد). يك كاربرد ديگر اين قسمت اين است كه قبل از خريد دوربين ديجيتال، نياز چاپي خود را مشخص كرده و بر اساس دقت مورد نيازتان، دوربين خود را انتخاب كنيد. پس اگر نياز به چاپهاي ۴۰*۵۰ سانتيمتري داريد، حداقل به يك دوربين ۷ مگاپيكسلي فكر كنيد.
در اين قسمت دوم نيز مساله نياز به كيفيت پايينتر در چاپهاي بزرگ، لحاظ شده است. با استفاده از محاسبه اين قسمت، حداقل اندازه طول و عرض فايل بر حسب پيكسل مشخص مي‌شود و نه اندازه واقعي فايل بر حسب پيكسل. به عبارت ديگر كاربر مي‌فهمد كه فايل مورد نياز وي، حداقل بايستي داراي چه دقتي باشد ولي نسبت طول به عرض فايل را مشخص نمي‌كند. كاربر مقادير محاسبه شده را با فايل خودش مقايسه مي‌كند تا از لحاظ كيفيت چاپ مشكلي نداشته باشد. مثلا اگر كاربر بخواهد چاپ با اندازه ۶۰*۴۰ داشته باشد، نتيجه محاسبه براي كيفيت متوسط، ۱۸۹۰*۱۸۹۰ است. حال اگر كاربر فايلي با دقت ۲۵۰۰*۲۰۰۰ داشته باشد، براي چاپ با كيفيت متوسط كفايت مي‌كند چرا كه از آن مقادير حداقل، دقت بيشتري دارد.

قدم آخر:

پس از تعيين اندازه مناسب براي چاپ، چه بايد كرد؟ خوب، اگر مي‌خواهيد فايلتان را به جايي بدهيد تا برايتان چاپ كنند، برايشان مشخص كنيد كه با چه ابعادي فايل عكس شما را چاپ نمايند. اما اگر خودتان مي‌خواهيد چاپ كنيد، بايد پرينتر را مجبور كنيد كه با سايز مورد نظرتان عكس را چاپ كند. چگونه؟
فايل را در فتوشاپ (يا هر برنامه ويرايش تصوير ديگر) باز كنيد. وارد قسمت Image Size شويد. چك مارك جلوي گزينه Resample image را برداريد (اينكار خيلي مهم است چرا كه نمي‌خواهيد تعداد پيكسلهاي تصويرتان تغييري كند) . سپس در قسمت Document Size ، اندازه طول و عرض مورد نظرتان (را كه قبلا با توضيحات فوق و يا با فايل اكسل فوق يافتيد) وارد نماييد. در نهايت عكس را چاپ نماييد.

پس بطور خلاصه براي چاپ با اندازه مناسب، اين سه مرحله لازم است:

۱- طول و عرض تصويرتان را بر حسب پيكسل بدست‌ آوريد. ۲- با استفاده از توضيحات فوق و يا با فايل اكسل فوق، اندازه مناسب چاپ را بدست آوريد. ۳- فايل عكستان را با همان اندازه مناسب چاپ كنيد (با استفاده از نرم افزار/ و يا تاكيد روي اندازه چاپ در هنگام تحويل فايل براي چاپ در فروشگاههاي عكاسي).

منابع:

۱٫ http://www.sphoto.com/techinfo/rawconverters/rawconverters.htm
۲٫ http://poster.s.cz/dpi.htm
۳٫ http://www.ekdahl.org/kurs/resolution/resolution3_eng.htm
۴٫ http://www.tildefrugal.net/photo/dpi.php
۵٫http://www.nikonians.org/html/resources/guides
۶٫ http://home.earthlink.net/~terryleedawson/dcnotes/printing.htm
۷٫ http://www.sphoto.com/homedd/dpi-ppi.html
۸٫ http://craigfroehle.com/blog/
۹٫ http://www.acdsystems.com/English/Community/
۱۰٫ http://megamyth.homestead.com/printsize~ns4.html


راهنمای تعیین اندازه مناسب برای چاپ عکس

 

برای آنکه بدانید، عکس‌های خود را در چه سایزی چاپ کنید و برای انکه بدانید آیا چاپ عکس‌تان در اندازه خاصی، کیفیت مناسبی خواهد داشت یا خیر، این راهنما را مطالعه کنید و طبق آن عمل کنید.

قدم اول: تعیین کنید که اندازه پیکسلی طول و عرض فایل عکس‌تان چند است. برای اینکار می‌توانید در محیط ویندوز، روی فایل کلیک راست کرده، گزینه Properties را انتخاب و در قسمت Summary> Advanced مقادیر Width و Height را ببینید که به ترتیب عرض و طول تصویر بر حسب پیکسل مي باشند. (یا در ویندوز، نشانگر ماوس را روی فایل نگه‌دارید تا طول و عرض فایل به صورت Tooltip نمایش داده شود. در نرم‌افزار فتوشاپ نیز در قسمت Image Size اندازه فایل، قابل مشاهده است)
تذکر: فایل‌های عکس دوربین را پس از ویرایش و احیانا کراپ، دیگر کوچکتر نکنید. هر چقدر اندازه پیکسلی فایلتان بزرگ باشد، کیفیت و اندازه چاپ بزرگتری می‌توانید داشته باشید.

قدم دوم: اندازه های طول و عرض فایل را بر اندازه طول و عرض اندازه چاپ مورد نظرتان تقسیم کنید. مثلا اگر فایلی با اندازه ۳۰۰۰×۲۰۰۰ پیکسل دارید، و می‌خواهید آن را با اندازه ۱۳ سانتی متر چاپ کنید، ۳۰۰۰ را بر ۱۸ و ۲۰۰۰ را بر ۱۳ تقسیم کنید. دو عدد به دست میاید که عدد کوچکتر را ملاک قرار دهید.


قدم سوم: حال با درنظر گرفتن آن عدد بدست آمده در قسمت قبل، طبق قوانین ۴گانه زیر عمل کنید: (اندازه چاپ بر حسب سانتی متر است)


الف) در اندازه های چاپ کوچکتر از ۱۸×۱۳ سانتی متر، اگر عدد به دست آمده بزرگتر از ۹۵ بود، کیفیت چاپ عالی و اگر بین ۹۵ و ۶۰ بود، کیفیت چاپ خوب خواهید داشت.
ب) در چاپ‌های بزرگتر از ۱۸×۱۳، و تا اندازه ۴۰×۳۰ سانتی متر، اگر عدد بدست آمده بزرگتر از ۸۰ بود، کیفیت چاپ عالی و اگر بین ۸۰ و ۶۰ بود، کیفیت چاپ خوب خواهید داشت.
ج) در چاپ‌های بزرگتر از ۴۰×۳۰  و تا اندازه  ۵۰×۴۰ سانتی متر، اگر  عدد بدست آمده بزرگتر از ۶۰ بود، کیفیت چاپ عالی و اگر بین۴۸ و ۶۰ بود، کیفیت خوب خواهید داشت.
د) در اندازه های چاپ بزرگتر از ۴۰×۵۰ سانتی متر، اگر عدد بدست آمده بزرگتر از ۴۸ بود، کیفیت عالی و اگر بین۳۲ و ۴۸ بود، کیفیت خوب خواهید داشت.


مثال: اندازه پیکسلی فایل عکسی ۳۰۰۰ در ۲۰۰۰ پیکسل است و می‌خواهیم آنرا در اندازه ۴۰×۳۰ سانتی متر چاپ کنیم، بعد از تقسیم، دو عدد ۶۶ و ۷۵ بدست میاید که ملاک را عدد ۶۶ قرار می‌دهیم. چون اندازه چاپ ۴۰×۳۰ است طبق قانون (ب) عمل می‌کنیم. که بر اساس آن، عدد بدست آمده بین ۶۰ و ۸۰ است. بنابراین کیفیت چاپ این فایل در این اندازه عالی نخواهد بود بلکه یک درجه پایینتر، یعنی خوب خواهد بود.


تذکر : مراقب باشید که اشتباه شایع زیر را نکنید: عدد بدست آمده برای یک اندازه چاپ را با اندازه های دیگر مقایسه نکنید. برای هر اندازه چاپ، ابتدا طول و عرض فایل را بر اندازه چاپ تقسیم کرده و سپس طبق قوانین فوق، تصمیم بگیرید. مثلا از تقسیم اندازه فایلی ۳۰۰۰×۲۰۰۰ پیکسل بر اندازه فایلی ۲۵×۲۰ ، عدد کوچکتر ۱۰۰ است که در این سایز طبق قانون (ب) بزرگتر از ۸۰ است و کیفیت عالی دارد. اما اگر بخواهیم در سایز ۷۰×۵۰ چاپ کنیم، باید مجددا تقسیم را انجام بدهیم و عدد جدید بدست آمده را با قانون (د) بررسی کنیم.


تذکر ۲ : کیفیت چاپ خوب، نسبت به کیفیت چاپ عالی، یک درجه پایینتر است اما هنوز قابل قبول محسوب می شود.
تذکر ۳: این قوانین تنها تعیین می‌کنند که اندازه چاپ مناسب برای عکس شما، چیست. اگر عکس مشکلات دیگری از لحاظ نور و رنگ و شارپنس داشته باشد، نباید انتظار داشته باشید که چاپ آن، حتی در اندازه مناسب،  کیفیت خوبی در پی داشته باشد.
تذکر ۴: برای چاپ‌های با کیفیت‌های بسیار عالی و حرفه‌ای باید طبق قانون زیر عمل نمود: . در این موارد همواره باید عدد بدست آمده بیش از ۱۲۰ (معادل ۳۰۰dpi ) و یا حتی در برخی موارد بیش از ۲۴۰ (معادل ۶۰۰dpi) باشد. اما در مورد کاربردهای معمول، همان قوانین فوق، کافی هستند.


قدم چهارم: اگر طبق قوانین فوق برای یک اندازه چاپ خاص، عدد بدست آمده از مقدار ” کیفیت خوب” هم پایین‌تر بود، چه کنیم؟
دو راه پیش روی شما است:
۱– عکس را در اندازه چاپ کوچکتر چاپ کنید: یک اندازه چاپ کوچکتر در نظر بگیرید و طبق قوانین فوق، بررسی کنید که آیا برای آن اندازه، کیفیت خوبی خواهید داشت یا خیر.
۲- فایل عکس را با Interpolation بزرگتر کنید: در این فرآیند نرم افزاری، اندازه پیکسلی عکس بزرگتر خواهد شد و جای خالی پیکسلها نیز توسط نرم افزار پر می شود. مطمئنا این فایل بزرگ شده نمی‌تواند با فایلی که از ابتدا، اندازه پیکسلی بزرگ داشته، مقایسه شود اما به هر حال بهتر از این خواهد بود که شما همان فایل کوچک خود را در یک اندازه بزرگ چاپ کنید. برای interpolation وارد فتوشاپ شوید و درقسمت Image > image size اندازه های پیکسلی بزرگتری وارد کنید و در کادر پایین صفحه، گزینه Resample image را علامت چک مارک زده و در منو زیرین، گزینه Bicubic Smoother را انتخاب کنید.

 


یک فکر در “سایز چاپ”

  1. سلام؛ من قرار شده كه سورس اصلي عكس هاي عروسيم رو از اتليه بگيرم. و تو چند بار مراجعه به آتليه متوجه شدم كه هر كس مي ياد معترض به اين هست كه عكاس عكس اصلي رو بهش نداده و اصلاحاً ري سايز رو بهش داده. حالا من از كجا بفهمم عكسايي كه به من مي ده ري سايز نيس؟!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *